Et topp moderne omsorgssenter hvor bruk av materialer av høy kvalitet gjør at omsorgsboligene oppleves mer som et hjem og ikke institusjon

Status
Ferdigstilt
Formål
Omsorgsbolig og dagaktivitetssenter
Sted
Heradsbygda i Høndefoss
Leveranse
Skisse- og forprosjekt, detaljprosjekt, byggsøk
Oppdragsgiver
Ringerike kommune

Bakgrunn

I samarbeid med Architectopia AS har vi utarbeidet skisse-, for- og detaljprosjekt for nye omsorgsboliger og dagaktivitetssenter på Heradsbygda i Hønefoss. Byggetomten har gode solforhold med flott utsikt mot sør og vest som legger mange av premissene for valgt arkitektur. Den hellende tomta mot vest er utnyttet ved å anlegge varemotakk, lager, garderober og p-kjeller i sokkel-etasjen. Ved senterets hovedinngang fra øst, i plan 1, møter man resepsjonsområdet anlagt i en del med dobbelt så høy etasjehøyde og med store vinduer mot vest.

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Utførelse

Det nesten 10 000 kvm store omsorgsbolig og dagaktivitetssenteret er bygget som passivhus og er sertifisert som BREEAM-NOOR Good. Varme hentes fra solcelleanlegg på taklaftene samt fra geovarme. De tre føyene i to etasjer er bygget i massivtreelementer, mens kjelleren er bygget i betong. Det er benyttet materialer av høy kvalitet for at boenhetene skal oppleves mer som et hjem og ikke som en institusjon, hvor det blant annet er tatt i bruk massivtreelementer innvendig.

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien