Et unikt boligprosjekt i Tromsø!

Status
Under bygging
Formål
Bolig, offentlig/privat tjenesteyting
Sted
Tromsø
Leveranse
Skisse-/forprosjekt, detaljregulering og detaljprosjektering
Oppdragsgiver
PEAB Eiendomsutvikling Nord AS, PEAB Bjørn Bygg i utførelsesfasen (totalentreprise)

Inga Sparboes veg består av 111 moderne 2-, 3- og 4-roms leiligheter sentralt plassert sør for Tromsø sentrum. Boligprosjektet er tilrettelagt for godt voksne som drømmer om en fin tilværelse sammen med andre mennesker i samme fase av livet.

AT ble engasjert som arkitekt og plankonsulent fra innledende vurderinger og tomtestudier via utarbeidelse av ferdig reguleringsplan til pågående detaljprosjektering. Detaljreguleringsplan omfattet, foruten rammer for utviklingen av ny bebyggelse og utvikling av planområdet; trafikkutredninger, støyutredning, kulturminner, fjernvirkninger, vindanalyser, overordnet VAO-rammeplan inkludert grunnundersøkelser og bistand ifm rekkefølgekrav og utbyggingsavtale. Les mer om prosjektet her: https://vigorbolig.no/tromso/

Illustrasjon av deler av prosjektets felles uteoppholdsareal. Foto: PEAB

En rolig plass, midt i Tromsø by

Leilighetene i Inga Sparboes veg ligger sentralt plassert rett sør for Tromsø sentrum, i en grønn oase av byen. Prosjektet bygges rundt en egen felles hage. I tilknytning til denne ligger fellesarealer som det er mulig å nå tørrskodd fra alle leiligheter. Videre er det kort vei opp til Mellomvegen som leder videre til Folkeparken, lysløypa og Telegrafbukta. I tillegg er det kort vei til flere butikker og andre tilbud i form av aktiviteter, kultur- og byliv.

Foto: PEAB

Utsikt fra en av leilighetene. Foto: PEAB

Foto: PEAB