Knutepunktet med flere store butikkkjeder under ett og samme tak – på et av byens mest sentralt beliggende arealer.

Status
Ferdigstilt
Formål
Handel- og service
Sted
Tromsø
Leveranse
Reguleringsplan med konsekvensutredning, skisse-, for- og detaljprosjekt, byggsøk
Oppdragsgiver
Taco AS, Hent AS

Bakgrunn

Reguleringsplanen for Langenes Handelspark ble vedtatt i 2009 i forbindelse med utvidelse av handelssenteret. Hensikten med prosjektet var å få samlet større butikkkjeder i ett og samme bygg på et av byens mest sentralt beliggende arealer med umiddelbar nærhet til hovedveisystemet, bussterminal og Tromsø lufthavn. Området ligger kun 5 minutter fra Tromsø sentrum.

Planen legger til rette for bydels- og knutepunktsfunksjoner som kontor, forretning og service.

Sentralt i prosjektet står etablering av nye trafikale løsninger, intern logistikk og kommunikasjon, offentlige forbindelser og byrom.