Kringsjå studentby tar satsningen på massivtre til nye høyder

Status
Ferdigstilt
Formål
Studentboliger, næring
Sted
Kringsjå, Oslo
Leveranse
Skisseprosjekt, detaljprosjekt
Oppdragsgiver
SIO

Bakgrunn

Studentboligprosjektet på Kringsjå er en del av en stor nasjonal satsning på bruken av tre, nærmere bestemt massivtre i bærekonstruksjoner. Bruken av tre er også et bærende prinsipp i utformingen av fasader og interiør.Samskipnaden stiller høye krav til miljømessige ambisjoner, og prosjektet er det første studentboligprosjektet som har blitt et FutureBuilt forbildeprosjekt.

Utfordringer

Utfordringen med prosjektet har vært skape et godt bomiljø og en bærekraftig arkitektur på et lavt budsjett. Med små og forholdsvis enkle grep har spennende arkitektoniske muligheter likevel åpne seg. Ved å knekke korridorene noen grader i forhold til hverandre har det oppstått varierte mellomrom og fellesareal. Den lange og rasjonelle midtkorridoren har på denne måten blitt formet for å få et differensiert og interessante romforløp. Grepet gir spennende utsyn og dagslyskvaliteter innover i fellesarealene.

Prosjektet presenterer ideer for hvordan rasjonelle og vakre bygningsvolum kan formes med relativt små grep*.

*Den forsiktige skulpteringen gir varierte former og flere interessante funksjonelle og arkitektoniske kvaliteter. Plasseringen av de tilgjengelige boenhetene i byggene – som er større på grunn av krav om rullestoltilpasning – ble brukt som en del av det arkitektoniske grepet for å skape variasjon i fasadeutrykket.

Løsningen

For interiøret betyr bruken av massivtre i konstruksjonen at en del av veggene kan eksponeres som massivtreoverflater. Enkelt forklart betyr det at den ene siden av massivtreveggen er foret ut og kledd med gips (grunnet tekniske krav knyttet til brann og lyd), mens den andre siden er eksponert massivtre. I leilighetene betyr dette at den ene langveggen, fra inngangsdøra ut til vinduet i fasaden, er i eksponert massivtre.

I de to byggene er det tilsammen 349 boenheter, en dagligvarebutikk, fellesvaskeri, treningssenter og en kafé.

«Vi har bygget en av de høyeste konstruksjonene i landet i massivtre, og synes det er spennende å være i front og utfordre det som tidligere har blitt oppfattet som maks høyde.»

Helge Haugen, eiendomsdirektør i SiO