Lønnegaarden Terrasse

Status
Under arbeid
Formål
Boligbebyggelse
Sted
Jessheim
Leveranse
Detaljregulering og detaljprosjekt
Oppdragsgiver
Eiendomsgruppen Oslo AS, Johs Granås AS (totalentreprenør)

Byggingen av Lønnegaarden Terrasse er i gang!

AT er engasjert som plankonsulent med påfølgende detaljprosjektering i prosjektet. Kunde ønsket å legge til rette for boligutbygging i form av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholds- og samferdselsarealer innenfor området.

Bakgrunn

Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2019 og legger opp til etablering av boligbebyggelse i vinklet og nedtrappet lamellbebyggelse med svalgangsløsninger. Hensynet til nabobebyggelsen på Solstua ble vektlagt allerede på reguleringsplannivå ved at planen legger opp til nedtrappet bebygglese mot tomten. På denne måten sikres også gode solforhold og skjermet uteareal fra støy for fremtidige beboere. I detaljprosjektet legger vi vekt på å å gi den nye bebyggelsen en robust og vakker utforming, noe som er vurdert som spesielt viktig grunnet tomtens plassering ved en av innfartsårene til Jessheim sentrum. Fasadene planlagges med naturlig materiale i form av trekledning for å tilpasse omkringliggende omgivelser.


Plankart for utbyggingsområdet, vedtatt i 2019

Uteopphold

Lønnegården terrasse har godt utarbeidede fellesarealer med blant annet indre gårdsrom skjermet for støy langs Døli-/Gardemoveien, takterrasser, drivhus med mer.

Gjennomtenkt planløsning

Prosjektet består av totalt 45 nye selveierleiligheter, inkl. 3 toppleiligheter. Planløsningen er nøye gjennomtenkt for å skape attraktive og velfungerende leiligheter som byr på praktiske og fleksible løsninger og gode solforhold i oppholdsrom.

Interiør. Foto: Eiendomsgruppen Norge

Svalgangsløsning kombinert med privat oppholdsareal tilknyttet leilighetene. Foto: Eiendomsgruppen

Fortsettelse følger ..

Estimert ferdigstillelse for prosjektet er estimert Q2/3 2023.