Rehabilitering av 130 år med bryggerihistorie

Status
Ferdigstilt
Formål
Næring, undervisning m.fl.
Sted
Tromsø
Leveranse
Forprosjekt og detaljprosjekt
Oppdragsgiver
Eiendomsspar

Bakgrunn

Mack-bryggeriet har flyttet ut av de over 130 år gamle produksjonslokalene i Tromsø sentrum. Bygningsmassen rehabiliteres og konverteres til lokaler for Kunstakademiet, Studentsamfunnet, Mack-administrasjonen, PWC m.fl.

Forutsetninger

Gjennom sin lange historie har kvartalet forandret sitt utseende fra et fåtall mindre bygg til dagens sammenhengende kvartal. Mack bryggeriet og de eksisterende bygg representerer dermed en viktig del av Tromsøs byhistorie.

Med dette som bakgrunn forutsettes for tiltaket at byggenes industrielle preg bevares i størst mulig grad. Inngrep i forbindelse med etablering av nye vindusåpninger, ny adkomst, og den energimessige oppgradering løses på en slik måte at nye bygningselementer, overflater, materialer og fargesettinger understreker kvartalets karakter, og tar hensyn til eksisterende bygningsdeler, som ikke omfattes av tiltaket.

I forbindelse med ny bruk forutsettes at produksjons og andre industriarealer med lite dagslys tilpasses de nye formål med at det etableres nye vindusåpninger. Dette vil også føre til at kvartalet blir åpnere mot gatene.

Nye inngangspartier etableres, og fremheves med nye glasselementer, baldakin og lyssetting.

Forutsetningene for tiltaket var at byggenes industrielle preg bevares i størst mulig grad.