Tegnet for livslang utfoldelse i fellesskap og pusterom til å senke skuldrene

Status
Under bygging
Formål
Bolig
Sted
Norheim
Leveranse
Forprosjekt, detaljregulering, detaljprosjekt
Oppdragsgiver
PEAB Utbygging AS

Norheim består av både frittstående eneboliger, rekkehus og leiligheter
i forskjellige størrelser og planløsninger, alt etter smak og behov.

Norheim blir et nytt boligfelt på sør-vest siden av Tromsøya, mellom Garereng og Holt, bestående av eneboliger, rekkehus og leiligheter med moderne arkitektur, praktiske løsninger, gode solforhold og flotte uteområder. Vi har, på vegne av vår kunde PEAB Utvikling AS, utarbeidet både skisse- og detaljprosjekt, samt detaljreguleringsplan for området.

Illustrasjon av rekkehus (PEAB)

Å forene behov, drømmer og verdier er en krevende øvelse

… Vi gikk derfor mange runder før vi kom frem til planløsninger vi er trygge på vil skape gode rom for hele familien. Vi har etterstrebet å finne en god balanse mellom den arkitektoniske utformingen og funksjonaliteten, privatlivet og fellesskap til boligen. Derfor har vi tegnet hus som gir et vell av muligheter på Norheim. Husene har planløsninger som gir stor valgfrihet. En av boligtypene har mulighet for inntil fem soverom, noe man sjelden ser i bynære boligprosjekter. Det er også tegnet forskjellige varianter med flere innesoner.

Åpen planløsning mellom stue og kjøkken er både praktisk og sosialt. Noen ønsker likevel å ha muligheten til å trekke seg tilbake uten å stenge døra. Derfor finnes det løsninger med mulighet for separate oppholdssoner. Enkelte planløsninger har også soverom i begge etasjer, med stort foreldresoverom og eget bad i andreetasjen

Den beste tida er den vi deler!

Felles for alle husene er luftige stuer med ildsted, store vindusflater og god høyde under taket. I noen boliger vil stua ruve mer enn fire meter fra gulv til tak. Boligene ligger i et svært attraktivt område vest på Tromsøya. Terrenget er vestvendt og lett skrånende. De fleste boligene vil få Kvaløyas mektige fjellkjede som levende maleri i stua. Området mot nord er grønt og åpent, ideelt for å nyte midtnattsola fra verandaen.

Alle husene har veranda på to sider med overbygg, og gode skjermede private uterom. I Tromsø er det viktig å kunne nyte godværsdagene sammen. Den beste tida er jo den vi deler.

Illustrasjon av rekkehus, innvendig (PEAB)

Illustrasjon fra terrasseblokk, mot rekkehusbebyggelse (PEAB)

Norheim Terrasse - Et elegant arkitektonisk uttrykk, med tydelige koblinger til naturen rundt

På Norheim Terrasse kommer det 80 leiligheter med et stort spenn i størrelser og romløsninger; fra 38 til 150 kvadratmeter. Leilighetene har flotte kvaliteter uansett himmelretning, størrelse eller etasje. Vi tror alle vil finne en leilighet som passer behovene og drømmene. Leilighetene har Bak-Olsen, Bymarka og Holt som nærmeste nabo, og er omgitt av skog, eng og dyrket mark. Derfor har vi gitt bygget et uttrykk som henter opp det vakre og frodige i landskapet, og samtidig elementer som gir byggene kontrast og egenkarakter.

Norheim Terrasse har form som to terrasserte bygg koblet sammen av et lavere tverrgående bygg med boder og innendørs sykkelparkering. Leilighetabyggene åpner seg mot Sandnessundet og fjellene på Kvaløya i vest. Dette sikrer rikelig utsikt og sollys i nesten alle leilighetene. Terrenget skrår lett oppover mot Bak-Olsen. Byggene er utformet som trinn som følger landskapet, fasaden er kledd i en kombinasjon av tre og fasadeplater som reflekterer lyset.

Nedre del av fasadene får et varmt uttrykk i trepanel som henter opp vegetasjonen og skogen rundt, og binder bygget til bakken. Øvre del er kledd i materialer som gjenspeiler lyset mot himmelen. Byggene blir dermed balansert mellom det jordnære og litt luftige, noen som gir Norheim Terrasse en egen identitet. Siden byggene er utformet som terrasser, får frontleilighetene naturlige store verandaer. De største verandaene er på opptil 200 kvadratmeter og gir en helt unik mulighet til å innrede uterommet med forskjellige soner som vinterhage, sofagrupper og beplanting. Det er store skyvedører mellom stue og terrasse som skaper en åpen og luftig linje helt fra kjøkkenbenken og ut i det fri.

Luftig og grønt

Mellom husrekkene er det sikret areal for lune grøntarealer, som gir god tilgang til fellesområdet på Tunet. Internveiene er blindgater uten gjennomkjøring, og blir som egne gatetun. Nært husene etableres lekeplasser og stativer der de aller minste kan utfolde seg under oppsyn. For de litt eldre er det også sikret areal til et eget kvartalsleksområde tilrettelagt for større utfordringer med blant annet sykkelstier, klatrestativer og terrenghauger.

Planens tilhørende utomhusplan

Endelig vedtatt reguleringsplan for området sikrer etablering av inntil 59 enheter fordelt på ca. 40 rekkehus og kjedete boliger i opptil 2 etasjer, samt inntil 80 boenheter i blokkbebyggelse øst. I tråd med kommuneplanens arealdel er det i tillegg avsatt areal til etablering av barnehage innenfor byggeområdet avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Planen sikrer videre etablering av nærlekeplasser, kvartalslekeplass, strøkslekeplass, internt trafikksystem og gjesteparkering innenfor planområdet. Trygg skolevei er ivaretatt via internt vegsystem med ensidig fortau og gangvei som kobler seg på gang- og sykkelveg i Kvaløyvegen. Reguleringsplanen er i tråd med vedtatt kommuneplan og tilpasser seg tilgrensende nylig regulerte arealer til boligformål.

Endelig vedtatt reguleringsplan for området

Salget er nå i gang!

Sjekk ut: https://norheimbolig.no/ for mer informasjon.