Fargerik barneskole

Status
Ferdigstilt
Formål
Undervisningsbygg
Sted
Silsand
Leveranse
Detaljprosjekt
Oppdragsgiver
NCC Norge AS

Bakgrunn

AT har gjennomført detaljprosjekteringen av skolen som ble ferdgistilt våren 2020 og dekker nå klassetrinn 4-7 med et samlet elevtall på ca. 260 elever.

Leveranse

Prosjektet innebærer ombygging og etablering nybygg tilhørende eksisterende barneskole på Silsand. Nytt bygg består av 2 plan pluss kjellerplan.