Det gode liv på Vestbys solside!

Status
Plan vedtatt, pågående detaljprosjektering trinn 1
Formål
Boligformål
Sted
Vestby
Leveranse
Forprosjekt, detaljregulering, detaljprosjekt
Oppdragsgiver
Sole Bolig AS

Sole Skog byr på en av Vestbys beste utsikter, beliggende i frodige og grønne omgivelser, og etablering av større boligutbygging i området er allerede godt i gang. Vi i AT arkitektur har blitt engasjert i prosjektet fra A-Å; fra omregulering og innledende skisseprosjekt - til detaljprosjekt.

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet var en omregulering av gjeldende plan nr. 139, vedtatt i 2003. Tidligere gjeldende plan la opp til veitraseer i tuneller og boligbebyggelse i bratte skrenter, og planen var derfor i liten grad gjennomførbar. Hensikten med planarbeidet var derfor å tilrettelegge for en ny veitrase og plassering av boligbebyggelse som gir god bokvalitet og trafikksikre veiløsninger. Grad av utnytting og antall boliger er i henhold til overordnet plan. Planforslaget legger til rette for inntil 500 boliger innenfor området. I tillegg legger planen til rette for etablering av nærlekeplasser i forbindelse med nærliggende friområder, kvartalslekeplass, gjesteparkering og internt trafikksystem med tilhørende gang- og sykkelsti.

Tett på naturen!

Boligområdet ligger tett på naturen, samtidig som sentrum bare er et steinkast unna. Med gangavstand til alt man trenger av butikker og fritidstilbud, oppnår prosjektet et urbant liv i naturskjønne omgivelser, hvor det urbane preget gir rom for et spennende spill i arkitekturen.

Ett av de hyggeligste boligområdene i Norge!

Detaljprosjekteringen for byggetrinn 1 bestående av Sole Terrasse og Sole 36 er nå godt i gang.

Sole terrasse består av 30 selveierleiligheter på 45-128 kvm med usjenerte terrasser og balkonger med gode solforhold og flotte private uteplasser. Her vil alle leilighetene få uterom som en naturlig forlengelse av stuen beliggende i frodige og grønne omgivelser.

Sole 360 består av 28 selveierleiligheter på 38-75 kvm med arealeffektive planløsninger. Alle leilighetene har balkong eller markterrasse med gode utsikts- og solforhold.

Elsteriør, kredit: Oxivisuals

Interiør, Sole Terrasse. Kredit: Blår

Interiør, Sole Terrasse. Kredit: Blår

Prosjektet legger opp til en gjennomtenkt infrastruktur med barnevennlige løsninger og flotte friluftsområder. Fellesområdene vil bli opparbeidet parkmessig med godt utvalg av aktivitetstilbud i form av Tuftepark, petanquebane og utendørs padel.

Uteromsplan tilhørende plansaken

Fortsettelse følger..