Moderne og urbant studentkvartal på kaikanten mellom Universitetscampus i Breivika og sentrum

Status
Ferdigstilt / Under arbeid
Formål
Studentboliger, næring
Sted
Stakkevollvegen, Tromsø
Leveranse
Skisseprosjekt, detaljprosjekt, regulering, byggsøk
Oppdragsgiver
Stakke kontor AS, The Front Tromsø AS

Bakgrunn

The Box er allerede realisert med både studentboliger, arbeidsplasser, treningssenter og nærbutikk. Prosjektet The Front ansees som en videre utvikling av dette prosjektet som en avslutning av delområdet. Minde mot sjøsiden, og vil sammen med The Box danne et moderne studentkvartal som tilbyr "alt".

Relevante underformål som fellesfunksjoner og eventuelle næringsformål tilhørende studentboligene er anlagt primært på kainivå og i tilknytning til offentlig tilgjengelige utearealer og samferdselsarealer. På denne måten er studentboligene tilrettelagt for en hektisk og spennende studiehverdag sentralt på Tromsøya.

Beliggenheten nær Stakkevollvegen gjør at studentene kan ha en bilfri hverdag med sykkel- og gangavstand til det meste*.

*Områdene kobler også sentrum og Stakkevollvegen sammen med planlagt sjøpromenade. Beliggenheten inviterer dermed til et studentboligkvarter tilrettelagt for sjøbaserte aktivitetstilbud, og som et supplement til studentboligene ved markagrensa i Dramsvegen.

Tiltaket vil danne en sørvendt sjøfront mot Politihuset og Hansjordneset i forlengelsen av Søren Zakariassens gate. Prosjektet er på den måten et viktig geografisk punkt ved sjøen med både tverrgående og langsgående forbindelse i bystrukturen til sentrum, Breivika, sjøen og marka.