Sikringsbygg med karakter

Status
Ferdigstilt
Oppdragsgiver
Bjørn Bygg

Bakgrunn

Nytt sikringsbygg for Avinor i tilknytning til eksisterende kontrolltårn ved Tromsø Lufthavn. Nybygget er i to etasjer og omfatter kontorer, garasje, undervisningsrom, personalrom og diverse funksjonsrelaterte rom ifm flynavigasjon.

Bygget sett fra ulike vinkler

Fasadekledningen består av vertikale aluminiumsplater med en langsgående knekk der baksiden av platen er lakkert i oransje. Dette medfører at bygget endrer farge og karakter etter hvordan man beveger seg rundt bygget.

Løsning

Situasjonen er løst i samspill med eksisterende adkomst og bygningsmasse slik at det dannes et avklart og helhetlig anlegg med en ryddig organisering rundt kontrolltårnet som det naturlige midtpunkt og men en felles klar inngang. Bygningsmassen gir en fin henvendelse mot adkomsten. Praktiske elementer som sykkelparkering, innkjøring garasje og oppstillingsplass for avfallscontainere er brukt som skulpturelle elementer.

I nybygget er det lagt vekt på oversiktlig planløsning med definerte kommunikasjonsårer og et bygningsvolum der forholdet mellom ytterflater og volum er optimalisert. Fasadekledningen består av vertikale aluminiumsplater med en langsgående knekk der baksiden av platen er lakkert i oransje. Dette medfører at bygget endrer farge og karakter etter hvordan man beveger seg rundt bygget.