Urbane bolighus inspirert av den klassiske byvillaen

Status
Pågående
Formål
Byboliger
Sted
Strimmelen, Jonas Lies Gate, Tromsø
Leveranse
Skisse- og forprosjekt, regulering
Oppdragsgiver
Clemens og Frabene

Bakgrunn

Tomten ligger sentralt i Tromsø og inngår i sentrumsområdet. Området er preget av punktvis bebyggelse innenfor gatenettet med villateppet på vestsiden og deler av den gamle trehusbyen på østsiden. Samtidig er det kort avstand til større bebyggelse, både sør i Mellomvegen og ned i Muségata. En av kvalitetene i nærområdet er de åpne kvartalene med sterkt innslag av grønt og hager.

Løsning

Vi foreslår å videreføre en punktvis bygningsstruktur med en bygningstypologi som kan omtales som "byvillaer». Dette er bygninger som har slektskap til den klassiske villaen, men tilbyr en vesentlig større tetthet og flere boliger. Bygningstypologien gir også gode bokvaliteter, både gjennom mange hjørneleiligheter og en åpen struktur som tilbyr luft og sikt til boligene.

Grøntarealer

Parken mot sør foreslås videreført for å sikre en viktig solvegg i prosjektet og bystrukturen. Savios plass vil være et intimt og solrikt byrom som innbyr til uformelle møter, opphold og lek. Parken ligger et stykke opp fra sundet og har en lun karakter, og vil være et viktig ledd i en av sentrums blågrønne allmenninger fra sundet og opp mot toppen av øya.