Tidløs kvalitet ved parken

Status
Ferdigstilt
Formål
Bolig/forretning/kontor
Sted
Vestregata, Tromsø
Leveranse
Detaljregulering, detaljprosjektering
Oppdragsgiver
JM Hansen Eiendom AS

Bakgrunn

Leveransen har omfattet alle faser fra regulering til detaljprosjektering. Reguleringsplanen tillater et høyreist volum som har tilpasninger både til omkringliggende høyreist bebyggelse, og eldre tett, lav bebyggelse. Planløsningene har et vidt spenn av leiligheter og tilfører bysentrum viktige kvaliteter i form av et nytt byrom på byggets sørside. På gateplan tilrettelegges for utadrettet virksomhet. Planløsningene har et stort spenn i størrelse, innhold og kvaliteter.

Prosjektet omfatter 33 leiligheter og kafe på gateplan. Boligblokken vil få en fasade av påhengt tegl i naturfarge som er tilpasset sin beliggenhet ved Kongsparken.