Nytt forretnings- og kontorbygg tilpasset bevaringsverdig bebyggelse

Status
Ferdigstilt
Formål
Kontor og forretning
Sted
Tromsø
Leveranse
Skisse-, for- og detaljprosjekt
Oppdragsgiver
PEAB AS

Bakgrunn

Wi-To kvartalet er et 5000 kvadratmeter forretnings- og kontorbygg bygget i nordre del av Wito-kvartalet i Tromsø sentrum. Kvartalet omfatter bevaringsverdig bebyggelse, og et viktig tema i utformingen av bebyggelsen har vært å tilpasse prosjektet til dette.

Vår tilnærming

Tilnærmingen har vært å ha enkle og rene fasadeløsninger i et bygningsvolum som er skulpturert med tanke på den bevaringsverdige bebyggelsen og utbedringene som trengs i forbindelse med tilstøtende byrom. Bygget er oppført med bæresystem i plasstøpt betong i underetasje og i sjakter/ trapperom, samt stål/hulldekker.

Tiltaket følger i størst mulig grad illustrasjonsprosjektet som lå til grunn for kvartalets godkjente reguleringsplan som også ble utviklet av oss tidligere i prosessen.